Projekt bemutatása


KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0002


"Élőhelyvédelem és rekonstrukció a Hévízi tónál"


Letölthető dokumentumok


Rövid összefoglalás a projektről

A Hévízi-tó rendkívüli természeti jelenség: különleges, tőzegmedrű, melegvízű forrástó - specifikus élővilággal, amelyhez hasonlatos nincsen több a világon. A tó és a környező láp számos - országos, illetve európai közösségi jelentőségű - állatfaj élőhelye. A terület tervezett rekonstrukciója lehetővé teszi ennek a természetvédelmi oltalom alatt álló, különleges élőhelynek a hosszú távon való fenntartását.

A projekt hosszú távú célja a Hévízi-tó - mint különleges, tőzegmedrű termáltó - 4,44 ha-nyi területe, ill. 128 ezer m3 - nyi víztere és a vele szerves kapcsolatban álló környező lápterület - mint élőhely - rekonstrukciója, a tó és a láp szerves kapcsolatának erősítése, a terület ökológiai állapotának javítása. Cél az érintett élőhelyeken élő 17 magasabbrendű védett faj és 10, csak a Hévízi tóból vagy Földünk kevés pontjáról azonosított mikroszkopikus faj, illetve élőhelyeik hosszú távú fennmaradásának és az élőhely kutatásának biztosítása. A projekt közvetlen célja a Hévízi-tó és az északi lefolyó partvonalának átalakítása kétféle módon: I. a jelenlegi szádfal helyett rézsűs, az eredeti növénytakarónak megfelelő növényzettel (nádas-sásos társulás) borított partszakasz létrehozása (a tó körül 320 m hosszon, az északi lefolyó teljes hosszán (69m), annak mindkét oldalán; II. a tó körül 515 m hosszon a régi szádfal felújítása a partbeomlás megakadályozása végett. Összességében a projekt eredményeként az eredeti 973 m (tó körül 835 m + északi lefolyó mentén 138 m (2 x 69 m)) szádfal helyett csaknem felerészben (458 m) növényes part és felerészben (515 m) ún. egyszerű partvédőmű valósul meg.

Javul a környező terület vízellátása, gyarapodik a természetes élőhelyek kiterjedése, lehetővé válik védett, a terület egykori vegetációjára jellemző fajok betelepülése. A tervezett fejlesztés egyértelműen szolgálja a tó természetközeli állapotának és ezzel egyidejűleg a tó és környéke lápi értékeinek megőrzését, sőt azok bővítését azáltal, hogy a szorosan záró partfal helyett egy természetesebb állapotot alakít ki erősítve a tó és láp kapcsolatát és aktívan növelve a természetszerű élőhely-mozaikok kiterjedését. Olyan élőhely kialakulása várható, ahol más - a tó partvidékén őshonos, de mára már kiveszett - növényfajok (pl. tőzegboglárka Comarum palustre) újratelepítésével lehet kísérletezni. A tó egyharmadnyi partvonalán az eredeti állapotoknak megfelelő, természetes part alakul ki, amely lehetőséget teremt a későbbiek során a környező területekről védett fajok betelepülésére is, ami által ökológiai értelemben jelentősen gazdagodik a védett terület.

Az élőhely-rekonstrukció nagyban hozzájárul a védett tó és a védett láp különleges, az élőhely egyik specialitását adó kapcsolatának erősítéséhez. A tőzegláp a gyógyfürdő védőrendszere, mechanikai és kémiai szűrőtulajdonságával jelentős mértékben csökkenti a környezetből származó szennyező terhelések tóvízbe való jutását, valamint részt vesz a víz hőháztartásának szabályozásában. A tóba jutó tőzeg, mint lebegőanyag mérsékli a besugárzást, és ezen keresztül szabályozza a toxintermelő algák koncentrációját, hozzájárulva a gyógyhatású tó fajstruktúrájának megőrzéséhez. A partvédelem (növényzet vagy szádfal) megakadályozza, hogy az eredeti szádfal mögötti, beomló területeken nagykiterjedésű vízfelületek alakuljanak ki, amelyek hosszú távon veszélyeztetik a tó hőforgalmát, továbbá fokozzák a vízszennyezés kockázatát, mivel a felszíni szennyezések közvetlenül a víztérbe kerülnek, kihagyva a tőzeg vagy a növényzet szűrőrétegét.

A projekt költségmegtakarítást fog eredményezni, így az éves fenntartás költsége biztosítottnak tekinthető, sőt a megtakarítás csaknem teljes egészében fedezni tudja a minimálisan 15 évenként (szerencsés esetben akár ritkábban) jelentkező felújítás költségeit is. Összesen 4,59 hektáron történik élőhely-rekonstrukció. Rézsűs, ez eredeti vegetációnak megfelelően kialakított, növényzettel fedett partszakasz 458 m-en valósul meg. Felújításra kerül az északi zsilip, és összesen 515 m-en a tó körüli szádfal.


AlapadatokHévízi-tó helyszínrajza

Hévízi-tó helyszínrajza

Projekt bemutatása Sajtómegjelenések Galéria
Webshark
Copyright 2011 Spa Hévíz Oldaltérkép| |Adatvédelmi elveink|Impresszum